UDELEŽBA V OBVEZNEM POBOTU JE POGOJ ZA PRIDOBITEV KREDITA S POROŠTVOM DRŽAVE

UDELEŽBA V OBVEZNEM POBOTU JE POGOJ ZA PRIDOBITEV KREDITA S POROŠTVOM DRŽAVE

UDELEŽBA V OBVEZNEM POBOTU JE POGOJ ZA PRIDOBITEV KREDITA S POROŠTVOM DRŽAVE

Na podlagi sprejetih interventnih ukrepov lahko pri bankah in hranilnicah zaprosite za odobritev likvidnostnega kredita s poroštvom države. Med pogoji za prevzem poroštva države sta tudi:

  • kreditojemalec mora biti vključen v sistem obveznega večstranskega pobota AJPES,
  • kreditojemalec mora imeti na dan vloge poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova prispevkov, davkov in drugih dajatev.

Informacije, kako prijavite zapadle obveznosti v obvezni pobot, najdete v naših januarskih novicah. Naslednji obvezni pobot je 18.5.2020.

pobot

Sorodne objave

Novice