UKINITEV REGISTRSKIH RAČUNOV PRI KDD

UKINITEV REGISTRSKIH RAČUNOV PRI KDD

Imate še delnice na registrskem računu pri KDD? Zaradi spremembe zakonodaje se registrski računi ukinjajo. Fizične osebe, ki so imetniki vrednostnih papirjev na registrskih računih, imajo čas do 1. januarja 2017, da svoje vrednostne papirje prenesejo na trgovalni račun pri banki ali borzno posredniški hiši. Pravne osebe morajo to storiti do 30. septembra 2016.

V praksi to pomeni, da bo moral vsak delničar, ki še ima delnice na brezplačnem računu pri KDD, te do konca leta prenesti na plačljiv trgovalni račun. Tisti, ki imajo nič ali zelo malo vredne delnice, se jim lahko odpovejo, uradno se temu reče opustitev. Delnice, ki jih lastnik ne bo opustil in tudi ne prenesel na trgovalni račun, pa se bodo deponirale pri sodišču. Te bo lastnik lahko v petih letih dvignil, a to razen v izjemnih primerih ne bo brezplačno.

KDD bo vse imetnike registrskega računa pisno obvestila, preden bo njihov registrski račun ukinjen. Ne glede na to pa se lahko letni izpis stanja na računu kadarkoli brezplačno pridobi. Vlogo se odda na spletni strani KDD : https://storitve.kdd.si/Uvodna.aspx. Za pridobitev izpisa potrebujete le davčno številko, matično številko ali EMŠO. KDD bo izpis stanja na izbrani dan poslal po pošti na naslov, ki je vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice