UKREP ČAKANJA NA DELO BO MOGOČE KORISTITI TUDI JUNIJA

UKREP ČAKANJA NA DELO BO MOGOČE KORISTITI TUDI JUNIJA

Vlada RS je sprejela sklep, s katerim še za en mesec podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Tako imate delodajalci možnost delnega povračila nadomestila plače še do konca junija 2021.

Trenutne epidemiološke razmere, stanje na trgu dela, ki je vezano na okrevanje gospodarstva (in ki je kljub odpravi nekaterih omejitvenih ukrepov na področju gospodarstva še vedno nezadovoljivo) ter pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno potreben, zato se je predlagalo njegovo podaljšanje do 30. junija 2021.

Pogoji za uveljavljanje povračila ostajajo enaki kot preteklih mesecih (v obdobju februar do maj 2021).

Sorodne objave

Novice