Uporaba osebnega motornega vozila na električni pogon za službene in zasebne namene

Uporaba osebnega motornega vozila na električni pogon za službene in zasebne namene

Uporaba osebnega motornega vozila na električni pogon za službene in zasebne namene

S 1. januarjem 2022 je začela veljati novela zakona o DDV, ki z novim členom 66.b uveljavlja pravico podjetij do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem).
Novost je tudi ta, da sedaj ni pomembno katero dejavnost podjetje opravlja, izpolnjevati mora pa naslednja pogoja:

  • da je pogon motornega vozila brez izpusta ogljikovega dioksida,
  • vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 evrov.

Davčni zavezanec, ki ima na podlagi prejšnjih točk pravico do odbitka DDV od nabave motornega vozila, ima pravico do odbitka DDV tudi od nabave goriv in maziv ter nadomestnih delov in storitev vezanih na ta motorna vozila.

Druga prednost je tudi tako imenovana olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.
Skladno z ZDDPO-2 lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % od vlaganj v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke (digitalna preobrazba), v okolijsko prijazne tehnologije, razogljičenje energijskega sektorja, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, energijsko učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost (zeleni prehod), kar pomeni manj davka na dobiček za podjetje.

Kako je pa pri uporabi osebnega motornega vozila na električni pogon za zasebne namene?

Uporaba vozil na električni pogon v zasebne namene zaposlenega delavca predstavlja boniteto po določilih ZDoh-2. Vsi stroški v povezavi z zagotavljanjem bonitete (npr. amortizacija, gorivo – električna energija, stroški vzdrževanja in servisiranja, registracije,
zavarovanja …) so davčno priznani odhodki in med davčno priznane odhodke se uvršča tudi obračunani DDV od uporabe vozila na električni pogon za zasebne namene zaposlenega delavca.

Naj opomnimo še, da je bila skladno spremembo zakona o dohodnini spremenjena stopnja obračuna dohodnine za zasebne uporabe službenega električnega vozila. Po novem je ta stopnja ničelna.

VIR 1

VIR 2

Sorodne objave

Novice