UPORABA SLUŽBENEGA VOZILA V PRIVATNE NAMENE

UPORABA SLUŽBENEGA VOZILA V PRIVATNE NAMENE

Delodajalec delavcu da na razpolago službeno vozila, ki ga zaposleni lahko uporablja tako za službene poti kot tudi za privatne vožnje. Od uporabe službenega vozila v privatne namene pa se mora obračunati boniteta. Da se boniteta pravilno določi, mora delavec voditi ustrezno evidenco voženj. Evidence voženj ni potrebno voditi le, če se obračuna boniteta, ki upošteva, da je privatnih kilometrov nad 500 km na mesec in da gorivo plača delodajalec.

Prevoz na delo in z dela s službenim vozilom se šteje za vožnjo za privatne namene. Če delodajalec delavcu, ki uporablja službeno vozilo tudi za privatne namene ne zagotavlja goriva za privatne vožnje, lahko delavec prejme neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini kot je določena z davčno uredbo (Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja).

Sorodne objave

Novice