UREDBA O EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI

UREDBA O EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI

V Uradnem listu RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021 je bila objavljena Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v Republiki Sloveniji in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katerih glavni cilj je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. Določa tudi pravila in pogoje za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo.

Z uredbo se ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Po novem morajo tako vsi zavezanci skleniti pogodbo z eno od Družb za ravnanje z odpadno embalažo. Uvaja se tudi možnost plačila pavšalnega zneska pogodbeni Družbi za ravnanje z odpadno embalažo), in sicer za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot 1000 kg embalaže.

Zavezanci za poročanje

Zavezanci za poročanje so vsi proizvajalci, ki opravljajo dejavnost v zvezi z embalažo:

  • embaler,
  • pridobitelj embaliranega blaga,
  • proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže
  • tuje podjetje,

ki dajejo embalažo na trg v Sloveniji.

Obveznosti zavezanca za poročanje – vpis v evidenco

Zavezanci morajo biti vpisani v evidenco proizvajalcev. Vpišejo se v aplikaciji Prijava.  Vpis za tuje podjetje izvede pooblaščeni zastopnik. V omenjeno evidenco se ni treba ponovno vpisati tistim proizvajalcem, ki so se v aplikacijo Embalaža že vpisali v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet v RS. Že vpisani, morajo v aplikaciji Embalaža s klikom na osvežitev_podatkov posodobiti oziroma sporočiti vsako spremembo vrste dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo, ali prenehanje opravljanja te dejavnosti.

Sporočanje podatkov o embalaži dani v promet in spreminjanje nekaterih podatkov

Podatki se bodo poročali ARSO štirikrat letno, in sicer:

  • oktober, november in december preteklega leta do 30. januarja tekočega leta,
  • januar, februar in marec tekočega leta do 30. aprila tekočega leta,
  • april, maj in junij tekočega leta do 30. julija tekočega leta in
  • julij, avgust in september tekočega leta do 30. oktobra tekočega leta.

Proizvajalci zadnjič sporočajo ARSO preko aplikacije Embalaža, podatke o embalaži, dani v promet v Republiki Sloveniji, za prvo polletje 2021 (za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021). Rok za poročanje za prvo polletje 2021 se izteče 31. marca 2022.

Vodenje lastne evidence o dajanju embalaže na trg v RS v skladu z določili nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Poročanje se lahko izvaja na dva načina, in sicer:

  • proizvajalci poročajo samostojno na podlagi lastnih evidenc,
  • proizvajalci podatke sporočajo izbrani Družbi za ravnanje z odpadno embalažo.

 

Sorodne objave

Novice