UREJANJE ZAVAROVANJ SAMO ŠE NA PORTALU E-VEM

UREJANJE ZAVAROVANJ SAMO ŠE NA PORTALU E-VEM

Od 1.1.2016 dalje morajo vse gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, zavodi in organi državne uprave obvezna socialna zavarovanja urejati samo še prek sistema e-VEM.

Obvezna socialna zavarovanja se urejajo z naslednjimi obrazci:
– M-1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja),
– M-2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj),
– M-3 (sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih),
– M12 (prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

Kaj potrebuje uporabnik, da lahko začne uporabljati portal e-VEM

– osebni računalnik z internetnim brskalnikom
– povezavo z internetom
– optični čitalec in
– kvalificirano digitalno potrdilo

Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, lahko pa zakoniti zastopnik za urejanje obveznih socialnih zavarovanj pooblasti drugo osebo (npr. računovodski servis). Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda sam prek portala e-VEM. Lahko pa zakoniti zastopnik pooblastilo da na papirnem obrazcu, katerega se prinese ali pošlje na točko VEM, ki ga vnese v sistem. Obrazci so objavljeni na spletni strani http://evem.gov.si/info/tiskani-obrazci/

 

 

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice