UVAJA SE REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV (eRDL)

September 29, 2017 UVAJA SE REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV (eRDL)

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je pričel veljati 19. novembra 2016 je uvedel Register dejanskih lastnikov (RDL) , ki ga bo upravljal in vzdrževal AJPES. Register dejanskih lastnikov bo omogočal zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov.

Poslovni subjekti, navedeni v nadaljevanju, so dolžni do 19.11.2017 ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku, v register dejanskih lastnikov pa morajo dejanskega lastnika vpisati do 19.1.2018. Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v RDL (eRDL) bo uporabnikom na voljo od 19.11.2017 dalje. V Računovodski družbi Nucleus plus vam lahko pomagamo pri oddaji obrazcev, lahko pa jih v dogovoru in z vašo pomočjo tudi izpolnimo in oddamo.

V Register dejanskih lastnikov bodo morali vpisati podatke naslednji poslovni subjekti:

 • gospodarske družbe in zadruge;
 • neprofitne organizacije: društva, zavodi, politične stranke, verske skupnosti, ustanove;
 • drug poslovni subjekt, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu;
 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

Podatkov o svojem dejanskem lastniku ne bo potrebno vpisati samostojnim podjetnikom posameznikom, drugim posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (odvetnikom, notarjem, zasebnim zdravstvenim delavcem ipd.), enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo, kadar je lastnik fizična oseba, in neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom. Poleg navedenih se v Register ne bo treba vpisati gospodarskim družbam na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19.1.2018 dalje. Javni podatki o dejanskih lastnikih (ime, naslov prebivališča in višina lastniškega deleža) bodo brezplačno dostopni vsem uporabnikom portala AJPES. Dostop do ostalih podatkov o dejanskih lastnikih pa bodo imele le določene organizacije (banke, zavarovalnice, leasing hiše, borznoposredniške družbe, revizijske družbe, računovodski servisi, davčni svetovalci…) in organi odkrivanja in pregona, sodišča in nadzorni organi. Le ti bodo tako lahko preverili, ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in dejanski lastnik katerega podjetja je določena oseba.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2018 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>