Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Kot vsako leto, morate tudi letos oddati obrazec za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. V kolikor jo boste pošiljali po pošti je rok do 6.2.2023. Če boste vlogo oddali elektronsko, imate čas do 20.2.2023.

Vlogo morate poslati, če med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali če olajšavo, ki ste jo med letom uveljavljali, želite spremeniti. Po roku boste olajšavo lahko spremenili le v obliki ugovora na informativni izračun dohodnine.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oddajate na več načinov. Vlogo lahko oddate:

  1. preko mobilne aplikacije eDavki (AndroidIOS). Tu vam bo na voljo že pred izpolnjena vloga, s podatki iz vaše lanske vložene vloge.
  2. elektronsko preko spletnega sistema eDavki. Prijavite se lahko z elektronskim potrdilom ali davčno številko in geslom. Tudi tu vam bo na voljo že pred izpolnjena vloga, s podatki iz vaše lanske vložene vloge.
  3. osebno ali preko pošte na finančni urad, kjer imate stalno prebivališče. Prilagamo tudi obrazec: Obrazec za uveljavljanje olajšave za VDČ 2022.
  4. Preden boste oddali vlogo, obvezno naredite testni izračun dohodnine za vas in vašega partnerja/partnerico, in tako preverite komu se bolj splača uveljavljati vzdrževane družinske člane in v kakšnem razmerju. Podatke o izplačanih dohodkih v lanskem letu vam mora delodajalec posredovati najkasneje do konca meseca. Pri izračunu si lahko pomagate s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki

Pri odločitvi upoštevajte naslednja pravila:

  • Vzdrževane družinske člane naj uveljavlja tisti starš, ki ima višje dohodke. Dohodnina je namreč pri višjih dohodkih višja.
  • Če imata oba starša primerljive dohodke oziroma sta v istem davčnem razredu, si je olajšavo smiselno porazdeliti. Ker se olajšava za drugega in več otrok povečuje, je pri delitvi smiselno, da oba vpišeta vse otroke in jih vsak kot vzdrževane družinske člane upošteva določeno obdobje znotraj leta. Na primer prvi starš prijavi otroke od januarja do avgusta, drugi pa od septembra do decembra.
  • Če se starša ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave (vsakemu polovica).

Sorodne objave

Novice