V LETU 2017 PRESTAVLJEN ROK ZA ODDAJO OBRAZCA ZA NAPOVED DOHODKA IZ ODDAJE PREMOŽENJA V NAJEM

V LETU 2017 PRESTAVLJEN ROK ZA ODDAJO OBRAZCA ZA NAPOVED DOHODKA IZ ODDAJE PREMOŽENJA V NAJEM

FIZIČNE OSEBE, ki so v letu 2016 FIZIČNIM OSEBAM oddajale v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja  2017. V omenjeni obrazec je potrebno navesti vse dohodke iz oddaje premičnega ali nepremičnega premoženja, prejete v letu 2016, tako od tistih, ki imajo vir v Republiki Sloveniji kot od tistih, ki imajo vir izven Slovenije. Izjema so le nerezidenti Republike Slovenije, ki morajo napovedati le dohodek iz oddaje premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.

Obrazec za Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddaje premoženja v najem se oddaja po Zakonu o davčnem postopku. V letu 2016 je bil rok za oddajo omenjenega obrazca 15. januar. V sklopu male davčne reforme v letu 2016 pa je bil spremenjen tudi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2i). Sedaj veljavni zakon je rok za oddajo obrazca za Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddaje premoženja v najem prestavil iz 15. januarja na 28. februar 2017.

Obrazec za Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddaje premoženja v najem se lahko vloži preko portala eDavki ali na pristojni finančni urad (kjer ima zavezanec prebivališče) na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«. Na podlagi vložene napovedi bo davčni organ izdal odločbo o višini dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 30. aprila.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice