V LETU 2017 SPREMEMBA PAVŠALNIH PRISPEVKOV ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC

V LETU 2017 SPREMEMBA PAVŠALNIH PRISPEVKOV ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanski s.p.), prispevke za obvezno socialno zavarovanje ne plačujejo iz opravljanja dejavnosti, ampak iz drugih virov (navadno iz delovnega razmerja). Vendar morajo vseeno plačevati pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje. S plačilom teh zneskov si osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zagotovijo obvezno zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ter za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanj. Mesečni pavšalni prispevek znaša trenutno 32,43 EUR. Naj opozorimo, da vse osebe, ki opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, plačujejo polovico pavšalnega prispevka. Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačuje na prehodni račun države SI56 0110 0888 2000 003s sklicem SI 19 DŠ-44008.

Plačati morajo tudi pavšalna prispevka za zdravstveno zavarovanje in za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Oba zneska se določita glede na povprečno bruto plačo za oktober preteklega koledarskega leta. V letu 2017 sta se v januarju oba mesečna pavšalna prispevka povišala  in skupaj znašata  33,24 EUR  (prej 32,67 EUR).Plačilo obeh pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje se izvede na prehodni račun države SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI 19 DŠ-45004.

V letu 2017 se je, z malo davčno reformo, spremenil tudi rok za plačilo prispevkov iz 15. v mesecu na 20. v mesecu.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice