V LETU 2017 VIŠJA SPLOŠNA STOPNJA DAVKA OD ODHODKOV PRAVNIH OSEB

V LETU 2017 VIŠJA SPLOŠNA STOPNJA DAVKA OD ODHODKOV PRAVNIH OSEB

V okviru male davčne reforme je bil spremenjen in dopolnjen tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N). Na poslovanje vseh pravnih oseb bo najbolj vplivala sprememba 60. člena, ki dviguje splošno stopnjo davka od dohodka pravnih oseb iz 17 % na 19 %.

Dvig splošne stopnje davka pravnih oseb prav gotovo ni pozitiven. Potrebno pa je ugotoviti, kako bo višja stopnja davka dejansko vplivala na uspešnost poslovanja pravne osebe. Stopnja vpliva je odvisna od višine dobičke, ki ga ustvari pravna oseba; od sredstev, ki jih ima na voljo za tekoče poslovanje; od osnovnih sredstev, ki jih potrebuje danes oziroma v bližnji prihodnosti in drugih dejavnikov.

Za sprejem optimalnih poslovnih odločitev v zvezi z dvigom splošne stopnja davka od dohodka pravnih oseb vam v okviru računovodske družbe Nucleus plus nudimo tudi svetovanje na davčnem področju. Z individualno obravnavo poslovanja vašega podjetja lahko davčno optimiramo davek od dohodka, tako za leto 2016 kot za prihodnja leta, kar vam lahko prinese velike prihranke. Tudi v našem interesu je, da se vaše podjetje širi in je dolgoročno uspešno.

Spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N), tudi dvig splošno stopnjo davka od dohodka pravnih oseb, so bile že objavljene v Uradnem listu RS in začnejo veljati 1. januarja 2017.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice