V NAZIVU PODJETJA BODO LAHKO TUJE ČRKE

V NAZIVU PODJETJA BODO LAHKO TUJE ČRKE

Firma je ime, s katerim družba posluje. Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo ali skrajšano firmo v obliki, kot je vpisana v sodni register.

Z naslednjim letom bo mogoče odpreti podjetja, ki bodo v svojem imenu vsebovala črke X, Y, W, Q. Spremembo prinaša predlog Zakona o gospodarskih družbah, ki je trenutno v redni obravnavi v državnem zboru. To pa ne pomeni, da bodo lahko vse firme vsebovale tuje črke. Tuje črke bodo lahko vsebovale samo firme podjetij, če bodo te črke vsebovane v firmi lastnikov, imenu ali priimku družbenikov ali registrirane znamke.

Sorodne objave

Novice