V POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE OMOGOČENO ISKANJE PO OSEBAH

V POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE OMOGOČENO ISKANJE PO OSEBAH

Od 28. julija 2015 dalje bo v Poslovnem registru Slovenije (ePRS), ki se nahaja na spletni strani Ajpes-a, omogočeno iskanje po osebah. Iskalnik bo omogočal preverbo, ali je na dan iskanja določena oseba ustanovitelj, družbenik, zastopnik ali član nadzornega organa oseb, vpisanih v Poslovni register Slovenije. Vpogled v register bo brezplačen.

Sorodne objave

Novice