Vavčer za prenos lastništva

Vavčer za prenos lastništva

Vavčer za prenos lastništva

Slovenski podjetniški sklad ponuja Vavčer za prenos lastništva, s čimer želi vzpodbuditi MSP k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški se nanašajo na obdobje od 1.1.2021 do 30.9.2023.

Razdeljeni so na tri sklope, in sicer:

  1. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva
  2. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva
  3. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja

Višina sofinanciranja

SPS sofinancira 60 % upravičenih stroškov. Najmanjša spodbuda znaša 500 EUR za posamezni sklop aktivnosti, največja pa 3.000 EUR.

Višina vseh sredstev, ki so namenjena za vavčerje v obdobju 2021-2023 znaša 300.000 EUR.

Več

Sorodne objave

Novice