VELIKA DRUŽINA LAHKO UVELJAVLJA VRAČILO DMV

VELIKA DRUŽINA LAHKO UVELJAVLJA VRAČILO DMV

Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije. Znesek davka je odvisen od cene vozila, velikosti motorja , izpust CO2, izpust EURO in drugih dejavnikov.

Velike družine, to so družine z najmanj tremi otroki, pri čemer nobeden od njih ni dopolnil 18 let, lahko vsaka tri leta ob nakupu vozila uveljavljajo oprostitev plačila DMV. Oprostitev se lahko uveljavlja le za nakup novega ali rabljenega osebnega vozila ali kombiniranega vozila z najmanj petimi sedeži, ki je v Sloveniji registrirano prvič.

Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri FURS-u, če je bilo vozilo kupljeno pri prodajalcu v Sloveniji v roku 3 mesecih od nakupa. Zahtevku za vračilo DMV se priloži kopija računa o nakupu vozila, kopija prometnega dovoljenja in potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ga izda upravna enota.

V primeru pridobitve vozila, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev in je bilo kupljeno pri prodajalcu iz druge države članice EU, se uveljavlja oprostitev neposredno ob vložitvi napovedi pri davčnem organu. Ob uvozu avta iz drugih držav (Švica, ZDA, itd) se uveljavlja oprostitev DMV z vložitvijo carinske deklaracije, v kateri se sklicuje na oprostitev. Če se oprostitev ne uveljavlja ob uvozu ali nakupu od prodajalca iz EU se lahko uveljavlja v treh mesecih po nakupu (uvozu) avta pri davčnem organu z vložitvijo zahtevka za vračilo plačanega DMV.

Na podlagi omenjenih dokumentov FURS preveri znesek DMV pri prodajalcu vozila, če ga je ta predhodno plačal davčnemu organu. Znesek DMV namreč ni možno izračunati, saj ne poznamo nabavnih cen avtomobilov. Velja pa, da je pri avtih z nižjimi cenami in manjšimi izpusti ogljikovega dioksida povračilo majhno, pri dražjih avtih z velikimi izpusti pa je povračilo davka večje.

Davčni organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu zahtevka. V prometno dovoljenje in register gospodinjstev se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka. Če osebe, ki so uveljavljale oprostitev vozilo prodajo ali kako drugače odtujijo prej kot v treh letih, morajo plačati davek in tudi pripadajoče zamudne obresti.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice