Višina regresa za leto 2022

Višina regresa za leto 2022

Višina regresa za leto 2022

Regres za letni dopust je pravica vsakega, ki je zaposlen za določen ali nedoločen čas in mu pripada skupaj z letnim dopustom. Višina regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače.

Minimalni regres 2022 bo višji kot lani, kar pomeni, da ne bo nižjega od 1.074,43 €.

Izplačilo regresa po kolektivni pogodbi
V primerih, ko gre za kolektivno pogodbo, pa mora biti delodajalec nekoliko bolj pozoren na to, kaj ga zavezuje. V kolektivni pogodbi je namreč določeno, da mora delodajalec izplačati višji regres kot je določen v ZDR-1.

Kako pa je z obdavčitvijo regresa?
Ko govorimo o izplačilu regresa moramo poudariti, da gre za neto znesek, ki je prost plačila prispevkov in dohodnine. To pa ne velja v vseh primerih.

Regres 2022 je neobdavčen do višine 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, gledano za dva meseca nazaj. Regres se torej do višine povprečne plače ne šteje v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in je izvzet iz obveznosti plačila dohodnine.

V primeru, ko je regres višji od povprečne plače, se v dohodnino šteje zgolj tisti del regresa, ki presega 100 % povprečne plače.

Do kdaj mora biti izplačan?
Regres morajo podjetja izplačati svojim zaposlenim najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.
Obstaja pa tudi izjema, ko je lahko regres za letni dopust izplačan do 1. novembra tekočega leta, vendar morata biti za to izpolnjena dva pogoja:

  • nelikvidnost delodajalca in
  • obstajati mora zavezujoča kolektivna pogodba.

Komu pripada izplačilo celotnega regresa?
Delavec, ki je pri podjetju zaposlen vsaj eno leto je upravičen do 100 % izplačila regresa.

Kako pa je z izplačilom regresa za delavce na bolniški ali starševskem dopustu?
Delavci, ki imajo veljavno sklenjeno delovno razmerje in so zaradi takšnih ali drugačnih razmer bolniško odsotni ali pa na starševskem dopustu, imajo prav tako pravico do izplačila regresa.

Kako pa je z izplačilom regresa za delavca, ki ni zaposlen celo koledarsko leto?
V takih primerih mu pripada zgolj sorazmerni del regresa za letni dopust.

Sorodne objave

Novice