VIŠJA SILA ZARADI VARSTVA OTROK SE LAHKO UVELJAVLJA TUDI PO URAH

VIŠJA SILA ZARADI VARSTVA OTROK SE LAHKO UVELJAVLJA TUDI PO URAH

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Inšpektorat za delo sta danes podala pojasnilo, da je delavec iz razloga višje sile zaradi varstva otrok lahko odsoten le del delovnega časa (npr. 4 ure dela, 4 ure je odsoten ali 6 ur dela, 2 uri je odsoten). Ob tem poudarjajo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v njihovih pojasnilih.

Delavec lahko uveljavlja višje sile zaradi obveznega varstva otrok, ker so vrtci in šole zaprti oziroma nedostopni za vse otroke. Nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole lahko uveljavljajo starši za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca

Starši si lahko varstvo otrok delijo, nekaj dni je lahko odsoten z dela eden, nekaj dni drugi. Še več, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Inšpektorat za delo sta danes podala pojasnilo, da je delavec je iz tega razloga lahko odsoten tudi le del delovnega časa (npr. 4 ure dela, 4 ure je odsoten ali 6 ur dela, 2 uri je odsoten). Pomembno je le, da oba starša naenkrat ne uporabita pravice do varstva otrok zaradi višje sile.

Tako kot v primeru celodnevne odsotnosti delavca je tudi v primeru delne odsotnosti iz razloga višje sile ključno, da so v času delavčeve odsotnosti z dela podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile, o prisotnosti le-teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti. Delavec mora najpozneje v treh delovnih obvestiti delodajalca o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Če želi delodajalec dobiti od države povračilo nadomestila plače, pa mora oddati vlogo na ZRSZ v 8 dneh od začetka odsotnosti delavca. Vlogi mora priložiti tudi  izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. Poglejte si primer izjave.

 Celotno pojasnilo MDDSE najdete tukaj.

 Več informacij o povračilo nadomestila plače zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok najdete tukaj.

Sorodne objave

Novice