VIŠJA URNA POSTAVKA ZA UPOKOJENCE IN ŠTUDENTE

VIŠJA URNA POSTAVKA ZA UPOKOJENCE IN ŠTUDENTE

VIŠJA URNA POSTAVKA ZA UPOKOJENCE IN ŠTUDENTE

 

Upokojenci:

Po uskladitvi z višino minimalne plače, veljavno za leto 2023 je bila v Uradnem listu objavljena nova višina urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev in višji znesek dohodka za začasno in občasno delo upokojencev.

Najnižja bruto urna postavka od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024 znaša 6,92 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2023 ne bo smela presegati 10.346,52 evrov.

Začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja največ 60 ur v koledarskem mesecu. Izjemoma sicer lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, ampak največ trikrat v koledarskem letu. Ob tem pa seštevek ur takšnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.

 

Študenti:

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 21. januarja 2023 znaša:

  • bruto: 6,92 €
  • neto: 5,85 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun).

Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.

Sorodne objave

Novice