Višje povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Višje povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Višje povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Uredba, objavljena v Uradnem listu dne 24. 6. 2022, spreminja višino povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Poudarimo naj, da namreč davčna zakonodaja nikoli ne določa pravic delavca, temveč ureja le obdavčitev te pravice.

Po novem torej znaša ta višina 0,21 € za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Do sedaj je bila ta višina 0,18 €.
Prav tako se usklajuje tudi višina kilometrine za službena potovanja, v primeru da zaposleni uporablja lastno vozilo z 0,37 € na 0,43 € za vsak prevožen kilometer.

Spremenjeni prvi odstavek 3. člena in spremenjeni tretji odstavek 5. člena uredbe se začneta uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za julij 2022.

Te spremembe naj bi Vlada sprejela v okviru ukrepov, s katerimi država blaži draginjo na področju pogonskih goriv.

VIR 1

VIR 2

Sorodne objave

Novice