VLADA PODALJŠALA NEKATERE PROTIKORONA UKREPE DO KONCA JUNIJA

VLADA PODALJŠALA NEKATERE PROTIKORONA UKREPE DO KONCA JUNIJA

Vlada je 24.3.2021 sprejela Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Ukrepe podaljšuje do 30. junija 2021.

Vlada je  podaljšala ukrepe:

  • izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene in družbenike,
  • ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka
  • povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Zavod za zaposlovanje  sporoča,  da se vloge za povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile že lahko oddajajo. Ne pozabite, vloge morate oddati najkasneje  v 8 dneh od prvega  dne odsotnosti zaposlenega.
  • pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Do konca junija je podaljšan tudi ukrep na davčnem področju. Davčni zavezanec lahko zaprosi za odlog plačila davka (prispevkov, akontacij davka ali davčnega odtegljaja) za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Pri tem se davčnim zavezancem za čas odloga in obročnega plačila ne zaračunajo obresti.

Ne pozabite pa, da se 31.3.2021 tudi izteče rok za določene ukrepe iz protikorona paketov. 31.3.2021 je skrajni rok za oddajo

  • Izjave o izpolnjevanju pogojev zaradi uveljavljanja mesečnega temeljnega dohodka za obdobje januar- marec 2021
  • Vloge za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka za obdobje januar- marec 2021
  • Izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar- marec 2021
  • Izjave o izplačilu kriznega dodatka

Tisti podjetniki in podjetja, ki še niste uveljavljali svojih pravic, imate le še nekaj dni možnost, da preko eDavkov  oddate vloge.

Sorodne objave

Novice