VLOGA ZA DELNO POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2021 SE ŽE LAHKO ODDA

VLOGA ZA DELNO POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2021 SE ŽE LAHKO ODDA

VLOGA ZA DELNO POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2021 SE ŽE LAHKO ODDA

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov je že dostopna na eDavkih, rok za oddajo vloge je 31.3.2021. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. v mesecu po mesecu vložitve vloge.

Vlada je podaljšal ukrep povračila nekritih fiksnih stroškov, kot ga določa ZIUOPDVE, tudi za obdobje januar-marec 2021. Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od prodaje v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021 glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30%, ter ocenjujejo, da bodo v tem obdobju imeli neto izgubo, lahko oddajo vlogo do 31. marca 2021. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. v mesecu po mesecu vložitve vloge.

Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč, kakšni so pogoji in omejitve za dodelitev pomoči, kakšna je višina pomoči itd. je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih v zvezi z ukrepi PKP6 in PKP7 na davčnem področju.

Sorodne objave

Novice