Vpis e-naslova gospodarskih družb v Poslovni register Slovenije

Vpis e-naslova gospodarskih družb v Poslovni register Slovenije

Vpis e-naslova gospodarskih družb v Poslovni register Slovenije

 

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021, morate družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije.

Obstoječe družbe, ki vpisa še niste izvedle, morate elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

 Subjekti, ki morajo predložiti podatke

 Podatke morate predložiti kapitalske in osebne družbe, gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij.

Samostojni podjetniki niste zavezani k oddaji podatkov.

 Rok za prijavo podatkov

 Rok za prijavo podatkov je do 24. februarja 2022, nove družbe prijavite podatke v predlogu za vpis ustanovitve.

Načini predložitve podatkov

  • predlog za vpis spremembe vložite na točki SPOT
  • izpolnjen in ročno ali elektronko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS, ki je objavljen na AJPES, pošljete po pošti ali elektronski pošti ali dostavite na izpostavo AJPES,
  • na izpostavo AJPES dostavite ali pošljete vlogo, ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminjate tudi druge podatke o družbi, ki ga vložite na točki SPOT ali pri notarju.

 

Vir

Sorodne objave

Novice