VRAČILO DDV TUJIM FIZIČNIM OSEBAM

VRAČILO DDV TUJIM FIZIČNIM OSEBAM

Kupec, ki kupi blago v Sloveniji in ga iznese v osebni prtljagi na območje zunaj Evropske Unije, je pod določenimi pogoji upravičen do vračila plačanega DDV. DDV mu mora vrniti prodajalec blaga.

Kupec, ki v Evropski Uniji nima stalnega ali običajnega prebivališča, in iznese iz Unije blago, kupljeno v Sloveniji, je upravičen do vračila plačanega DDV. Vračilo davka se lahko zahteva tudi od nadomestnih delov, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirane zunaj davčnega območja Unije. Pravice do vračila davka na dodano vrednost pa ni mogoče uveljaviti za trošarinske izdelke: mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke.

Kupec lahko od prodajalca zahteva vračilo DDV, če je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, višja od 50 eurov. Blago mora kupec tudi prenesti iz Unije pred iztekom tretjega meseca po mesecu nakupa.

Kupcu, ki želi vračilo davka, prodajalec izda obrazec DDV-VP. Kupec mora kupljeno blago dati na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov ter vpiše datum iznosa blaga iz Unije. Overjene obrazce (obrazec in račune) mora kupec v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazcev, dostaviti prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka. Ob prejemu dokumentov prodajalec izplača znesek davka v gotovini ali pa v 15 dneh od dneva prejema zahtevka znesek vplača na račun, ki ga navedel kupec v zahtevku.

Plačani davek nato prodajalec zahteva od davčnega organa. Obrazec za vračilo davka na dodano vrednost v potniškem prometu (obrazec DDV-VE) predloži elektronsko preko eDavkov. Obrazec predloži po preteku meseca, v katerem je vrnil DDV kupcu.

 

Sorodne objave

Novice