VRAČILO PREVEČ IZPLAČANEGA REGRESA ZA LETNI DOPUST

VRAČILO PREVEČ IZPLAČANEGA REGRESA ZA LETNI DOPUST

Delodajalec mora do 1. julija izplačati vsem zaposlenim regres za letni dopust . Kaj pa se zgodi, če zaposlenemu po 1. juliju, ko je torej že prejel celotni regres za letni dopust, preneha delovno razmerje?

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 regresa za vsak dopolnjeni mesec zaposlitve. Če je torej delavcu prenehalo delovno razmerje po tem, ko je že prejel celotni regres za letni dopust, mora preveč plačan regres vrniti delodajalcu.

Vračilo se v praksi najpogosteje izvede s pobotom pri izplačilu zadnje plače. Vendar pozor – delodajalec mora od delavca pridobiti strinjanje s pobotom regresa pri izplačilu plače. Priporočljivo je, da se z delavcem glede zneska in načina vračila regresa dogovorite takoj ob odpovedi, soglasje o pobotu pa naj se podpiše skupaj z dokumentom o prenehanju delovnega razmerja, oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Če se delavec s pobotom ne strinja in tudi sicer ni pripravljen kako drugače vrniti delodajalcu preveč izplačanega regresa, delodajalcu preostane samo še tožba pred pristojnim sodiščem.

Kaj pa če delavec regresa ne želi vrniti, delodajalec pa se odloči, da delavca za preveč izplačan regres ne bo terjal? FURS pojasnjuje, da se v tem primeru del regresa v višini, ki predstavlja razliko med izplačilom in pripadajočim sorazmernim delom regresa, glede na obdobje zaposlitve, obravnava kot drugi prejemek iz delovnega razmerja. To pa pomeni, da mora delodajalec od tega zneska obračunati vse prispevke za socialno varnost in tudi akontacijo dohodnine.

Sorodne objave

Novice