Z JANUARJEM SO SE SAMOZAPOSLENIM IN LASTNIKOM ZASEBNIH PODJETIJ POVEČALI MINIMALNI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Z JANUARJEM SO SE SAMOZAPOSLENIM IN LASTNIKOM ZASEBNIH PODJETIJ POVEČALI MINIMALNI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Samozaposleni

Samozaposlene osebe (samostojni podjetniki posamezniki) bodo  januarja plačale mesečno najmanj 337,77 eur prispevkov za socialno varnost. Lani je znesek prispevkov znašal 330,15 eur. Novi prispevki se upoštevajo pri obračunu prispevkov za januar – rok plačila 15.2.

Z januarjem 2016 se je povečala najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe. Najnižja zavarovalna osnova za prispevke samozaposlenih znaša  56 % povprečne plače v letu 2014 (lani 54%), le za prispevke za zdravstveno zavarovanje znaša 60 % povprečne plače leta 2014. Posledično so se povečali tudi najnižji prispevki za socialno varnost in sicer za 7,62 eur na mesečni ravni.

Najnižja zavarovalna osnova in najnižji prispevki se bodo  predvidoma spremenili spet pri obračunu februarskih prispevkov, ko bo znana povprečna plača za leto 2015.

Lastniki zasebnih podjetij

Z januarjem se povečuje tudi najnižji znesek prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki so zavarovani na zavarovalni podlagi 040. Lastniki zasebnih podjetij bodo po novem plačevali mesečno najmanj 411,87 eur prispevkov za socialno varnost. Lani je znesek prispevkov znašal 382,44 eur. Nova najnižja osnova se upošteva pri obračunu prispevkov za januar – rok plačila 15.2.

Najnižja osnova za prispevke za socialno varnost je določena v višini 70% zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec, kar pomeni, da se je v primerjavi z lani povečala za 5 odstotnih točk. Najnižja osnova za plačilo prispevkov znaša  1.078,18 eur. To pomeni, da bo družbenik – poslovodja, ki bo imel bruto zavarovalne osnove nižjo od  1.078,18 EUR na mesečni ravni,  po novem plačeval 411,87 eur prispevkov.

Tudi lastnikom zasebnih podjetij se bodo najnižja zavarovalna osnova in posledično najnižji prispevki predvidoma spet spremenili pri obračunu februarskih prispevkov, ko bo znana povprečna plača za leto 2015.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice