Z MARCEM SO SE ZOPET POVEČALI MINIMALNI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Z MARCEM SO SE ZOPET POVEČALI MINIMALNI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

S 1.3. so se povečale najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja, samozaposlene in lastnike zasebnih podjetij.

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 29. 2. 2016 se je za izračun minimalne osnove za  plačilo prispevkov uporabljal znesek povprečne plače leta 2014, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače za leto 2015.

Osebe v delovnem razmerju

Z   marcem  se zopet povečuje najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost pri izplačilu plač in nadomestil plače. Za delavce, ki so v delovnem razmerju in prejemajo plačo bodo morali delodajalci za vsa izplačila od 1.3.2015 dalje – torej vključno s plačo oziroma izplačili za februar- plačati prispevke za socialno varnost od osnove v višini 809,06 EUR (prej 800,93 eur) .
To pomeni, da bo delavec lahko še naprej prejemal minimalno plačo (790,73 EUR), le prispevki se bodo obračunali od osnove, ki je višja od minimalne plače.  (809,06 EUR).

Samozaposleni

Samozaposlene osebe (samostojni podjetniki posamezniki) bodo od marca dalje plačale mesečno najmanj 341,20 eur prispevkov za socialno varnost. Najnižji prispevki za socialno varnost  so se povečali 3,43 eur na mesečni ravni.  (prej 337,77 eur). Novi prispevki se upoštevajo pri obračunu prispevkov za februar – rok plačila 15.3.

Lastniki zasebnih podjetij

Z marcem se povečuje tudi najnižji znesek prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki so zavarovani na zavarovalni podlagi 040. Lastniki zasebnih podjetij bodo po novem plačevali mesečno najmanj 416,04 eur prispevkov za socialno varnost, kar je 4,17 eur več kot pretekli mesec. Nova najnižja osnova se upošteva pri obračunu prispevkov za februar – rok plačila 15.3.

 

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice