Z NOVIM LETOM VIŠJI DAVEK OD NAJEMNIN

November 20, 2019 Z NOVIM LETOM VIŠJI DAVEK OD NAJEMNIN

Z letom 2020 bo prišlo do spremembe pri obdavčitvi najemnin, ki jih prejmejo fizične osebe za oddajanje svojega premoženja v najem. Davčna stopnja se poveča iz 25% na 27,5%, po drugi strani pa se povečajo normirani stroški iz 10% na 15%. Če oddajate premoženje v najem, preverite, za koliko se vam bo povečal davek.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem.

Dohodek iz najemnin se obdavčuje cedularno, kar pomeni, da se plačana dohodnina šteje za dokončni davek in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni. Trenutno znaša davčna stopnja 25%, davčna osnova pa je dosežen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % doseženega dohodka. Namesto normiranih stroškov, lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam.

Zaradi spremembe davčne zakonodaje bo naslednje leto davčna stopnja 27,5%, normirani stroški pa 15% od doseženega dohodka. Najemodajalec, ki zaračuna mesečno najemnino v višini 1.000 eur, bo po novem plačal 8,75 eur več davka, namesto 775,00 eur bo dobil 766,25 eur.

Izračun najemnine v letu 2019 in 2020:

20-11-2019_1

Če najemnino izplačujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ali druge organizacije, morajo le-te ob izplačilu plačati dohodnino kot davčni odtegljaj od dohodka. Če fizične osebe oddajajo v najem drugim fizičnim osebam, morajo tako dosežene dohodka napovedati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Če rabite pomoč pri optimizaciji davkov s področja najemov, izpolnjevanju ali oddaji davčnih napovedi, vam v Računovodski družbi Nucleus plus lahko pomagamo. Kontaktirajte nas, če želite našo pomoč.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2020 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>