Z NOVIM LETOM VIŠJI DAVEK OD NAJEMNIN

Z NOVIM LETOM VIŠJI DAVEK OD NAJEMNIN

Z letom 2020 bo prišlo do spremembe pri obdavčitvi najemnin, ki jih prejmejo fizične osebe za oddajanje svojega premoženja v najem. Davčna stopnja se poveča iz 25% na 27,5%, po drugi strani pa se povečajo normirani stroški iz 10% na 15%. Če oddajate premoženje v najem, preverite, za koliko se vam bo povečal davek.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem.

Dohodek iz najemnin se obdavčuje cedularno, kar pomeni, da se plačana dohodnina šteje za dokončni davek in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni. Trenutno znaša davčna stopnja 25%, davčna osnova pa je dosežen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % doseženega dohodka. Namesto normiranih stroškov, lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam.

Zaradi spremembe davčne zakonodaje bo naslednje leto davčna stopnja 27,5%, normirani stroški pa 15% od doseženega dohodka. Najemodajalec, ki zaračuna mesečno najemnino v višini 1.000 eur, bo po novem plačal 8,75 eur več davka, namesto 775,00 eur bo dobil 766,25 eur.

Izračun najemnine v letu 2019 in 2020:

20-11-2019_1

Če najemnino izplačujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ali druge organizacije, morajo le-te ob izplačilu plačati dohodnino kot davčni odtegljaj od dohodka. Če fizične osebe oddajajo v najem drugim fizičnim osebam, morajo tako dosežene dohodka napovedati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Če rabite pomoč pri optimizaciji davkov s področja najemov, izpolnjevanju ali oddaji davčnih napovedi, vam v Računovodski družbi Nucleus plus lahko pomagamo. Kontaktirajte nas, če želite našo pomoč.

Sorodne objave

Novice