ZA PODARJENO HRANO NE BO TREBA PLAČATI DDV

ZA PODARJENO HRANO NE BO TREBA PLAČATI DDV

Ena ključnih novosti, ki jih prinaša spremenjen Pravilnik o izvajanju davka na dodano vrednost je, da so donatorji za podarjeno hrano oproščeni davka na dodano vrednost (DDV). To pomeni, da bodo donatorji hrane, ki so identificirani za namene DDV, lahko odbijali DDV od nabav donirane hrane oziroma jim za donirano hrano ne bo potrebno obračunavati DDV.

Obveznost obračuna DDV od donirane hrane je bil namreč do sedaj pogosto razlog, da se proizvajalci hrane, gostinci in trgovci niso odločili za doniranje hrane. S spremembo zakonodaje želi država spodbuditi k donacijam hrane, da se s tem zmanjša količina zavržene hrane in da se viški hrane namenijo tistim, ki jo potrebujejo.

Donatorju hrane ni potrebno obračunati DDV za donirano hrano, ki izpolnjuje pogoje za doniranje hrane po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, če skupna vrednost donirane hrane v tekočem letu ne presega 2% prihodkov, ugotovljenih po računovodskih predpisih za zadnje zaključeno poslovno leto. Pri davčnih zavezancih, ki šele začnejo poslovati, se skupna vrednost donirane hrane določi v višini 2% prihodkov, ki se izračunajo v odvisnosti od obsega pričakovanih prihodkov v tekočem letu.

Zakon o kmetijstvu določa, da so lahko donatorji hrane pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane v verigi preskrbe s hrano, in hrano darujejo posrednikom (humanitarnim organizacijam, invalidskim organizacijam in javnim zavodom s področja socialnih in varstvenih storitev), ki delijo hrano za humanitarne namene fizičnim osebam. Donatorji in posredniki morajo izpolnjevati pogoje nosilcev živilske dejavnosti s hrano v skladu s predpisi EU, poleg tega morajo biti tudi vpisani v register obratov. Podari pa se lahko samo hrana, ki izpolnjuje vse zahteve o varnosti živil.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice