Zahtevek za vračilo DDV plačanega v drugi državi članici EU lahko vložite zdaj

Zahtevek za vračilo DDV plačanega v drugi državi članici EU lahko vložite zdaj

Zahtevek za vračilo DDV plačanega v drugi državi članici EU lahko vložite zdaj

Slovenski davčni zavezanec lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugih državah članicah Unije.

Zahtevek predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu je bil v drugi državi članici zaračunan DDV za blago in storitve, če izpolnjuje pogoje za vračilo DDV v posamezni državi.
Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji lahko za vlaganje zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici pooblasti drugo osebo (pooblaščenca).

Zahtevek mora predložiti najpozneje 30. septembra koledarskega leta, ki sledi obdobju vračila. Obdobje vračila ne sme biti daljše kot eno koledarsko leto in ne krajše kot tri koledarske mesece. Zahtevki za vračilo se lahko nanašajo na obdobje, krajše od treh mesecev, kadar gre za preostanek koledarskega leta.

Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Davčni organ mora zahtevek za vračilo DDV nemudoma posredovati pristojnemu organu države članice Unije, razen če vložnik zahtevka v obdobju vračila ni izpolnjeval predpisanih pogojev.

Najnižji znesek DDV, katerega vračilo se lahko zahteva za posamezno obdobje, je:

  • 400 evrov, če se zahtevek nanaša na obdobje, krajše od koledarskega leta in ne krajše od treh mesecev,
  • 50 evrov, če se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta.

VIR

Sorodne objave

Novice