Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP)

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP)

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP)

V Uradnem listu RS, št. 206/2021, z dne, 29. 12. 2021 je bil objavljen Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP). Uvedba zakona spreminja, dopolnjuje ali odstopa od določb zakonov, ki so navedeni v 1. členu zakona.

Karantena in višja sila za zaposlene

Ukrep se podaljšuje do 31. marca 2022, podaljša pa se lahko za največ tri mesece. Samostojni podjetniki, kmeti in družbeniki enoosebnih družb, ki so v karanteni ali so v karanteni njihovi otroci, so tako še vedno upravičeni do posebnega dodatka, ki znaša:

  • 250 evrov za deset dni
  • 500 evrov za dvajset dni oziroma
  • 750 evrov za en mesec.

 Kratkotrajna bolniška odsotnost

Podaljšuje se kratkotrajna bolniška odsotnost do tri dni, in sicer do 28. februarja 2022, z možnostjo podaljšanja za največ tri mesece.

Obveščanje o delu na domu

Obveščanje o delu na domu se opravlja preko portala SPOT in je podaljšano do 31. decembra 2022.

Letni dopust zaposlenih

Podaljšana je izraba letnega dopusta iz let 2020 in 2021. Delavec, ki ni mogel koristiti letnega odpusta iz let 2020 in 2021, ker je bil odsoten zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali nege in varstva otroka, ima pravico izrabiti letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. aprila 2022.

Delavec, ki ni mogel koristiti dopusta za leto 2021, v trajanju najmanj dveh tednov, zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa ali zaradi posledic COVID-19, v tekočem letu, ima pravico do izrabe do 31. decembra 2022.

Nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje

Do subvencije za nakup so upravičeni delodajalci in samozaposleni. Višina pomoči znaša 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršnikoli drugi podlagi opravlja delo pri delodajalcu in se mora samotestirati.

Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022 in se lahko podaljša s sklepom za največ pet mesecev. Izjava za izplačilo se vloži preko eDavkov najkasneje do 15. februarja 2022.

Turistični boni

Koriščenje turističnih bonov je možno do 30. junija 2022 in se lahko podaljša še za največ pet mesecev.

Več

Sorodne objave

Novice