ZAKONSKE ZAMUDNE OBRESTI OD 1. JULIJA DALJE

ZAKONSKE ZAMUDNE OBRESTI OD 1. JULIJA DALJE

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti znaša v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2016 8,00 %. Obrestna mera se je znižala, prej je od 1.1.2015 dalje vztrajala na 8,05 %.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice