ŽELITE, DA NAMESTO VAS TERJAMO VAŠE DOLŽNIKE?

ŽELITE, DA NAMESTO VAS TERJAMO VAŠE DOLŽNIKE?

Plačilna nedisciplina je v Sloveniji še vedno eden glavnih problemov, s katerim se srečujejo podjetja. Prizadene predvsem mikro in majhna podjetja – podjetja, ki morate zaradi svoje majhnosti večino časa nameniti svojim produktom in storitvam ter njihovi prodaji, za izterjavo neplačanih obveznosti pa nemalokrat zmanjka časa. Da ne bi izgubljali še tako dragocenega časa z izterjavo dolžnikov, se lahko obrnete na nas.

Izterjava dolgov je proces, za katerega je pomembno, kdaj in kako ga začnete. Za učinkovit proces izterjave, bi moral podjetnik vsaj enkrat tedensko pregledati odprte postavke in dolžnika preprosto poklicati. Preveriti bi moral, ali je dolžnik račun prejel in kakšen je razlog, da računa še ni poravnal.

Če se dolžnik ne javi na telefon, ali pa se izmika plačilu ter pove, da računa ne bo poravnal, se je najboljše obrniti na podjetje, ki za vas izvede proces izterjave in po potrebi vloži elektronsko izvršbo.

Pri tem vam lahko pomagamo v naši računovodski družbi. Sodelavka, ki se že več let ukvarja z izterjavo dolžnikov, vlaga elektronske izvršbe in v primeru ugovorov sodeluje pri pripravi odgovorov, pripravljalnih vlog, ipd., lahko namesto vas opravi izterjavo vaših dolžnikov.

Če so bile storitve opravljene ali blago dobavljeno v skladu z dogovorom, je prav, da je tudi plačilo izvršeno v skladu z dogovorom.

Posel se namreč zaključi šele, ko je plačan!

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice